Quy trình
one

Kiểm tra & Đưa ra giải pháp

two

Báo giá & Thời gian sửa

three

KH đồng ý Ký xác nhận linh kiện

four

Your phone Sercice nhận máy

five

Sửa chữa và thông báo kết quả

six

KH kiểm tra lại Nhận máy, thanh toán

0983.46.46.26
x

Đặt lịch hẹn sửa chữa

 
 

Call Now